سرآغاز: مبانی و کارکردهای ولایت فقیه
42 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » زمستان 1390 و بهار 1391 - شماره های 61 و 62 (6 صفحه - از 5 تا 10)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی