سرآغاز: جامعیت فقه سیاسی شیعه
34 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » تابستان و پاییز 1390 - شماره 59 و 60 (4 صفحه - از 5 تا 8)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی