مبانی عقلی عرفان عملی از دیدگاه علامه طباطبایی
42 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1391 - شماره 63 (44 صفحه - از 35 تا 78)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عرفان عملی یا سیر و سلوک اساس عرفان و زیربنای آن است؛ چه اینکه عرفان نظری بازتاب و انعکاس عرفان عملی و تعبیر و تفسیر یافته‌ها و برونداد سلوک و شهود خواهد بود. عرفان عملی که در آن، طی مقامات و منازل تا فتح قله‌های بلند کمال در جهت قرب و وصال صورت می‌گیرد، براساس آموزه‌های اسلام ناب محمدی دارای مبانی عقلی است که علامه طباطبایی به استخراج و تبیین آنها پرداخته و در مقالة حاضر براساس دیدگاه وی که در رساله الولایه انعکاس یافت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: امکان راه¬یابی به ملکوت، معرفت نفس شهودی، ولایت‌گرایی و شریعت‌مداری براساس ظاهر و باطن آن. واژگان کلیدی: عرفان عملی، عقل و عقلانی، معرفت نفس، ملکوت.
آدرس اینترنتی