نقد نظریه تباین عرفان و اسلام
42 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1388 - شماره 54 (26 صفحه - از 23 تا 48)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از پرسش‌های کلیدی و بنیادین که هماره عرفان‌شناسان و تصوف‌پژوهان را چه در«فلسفهء عرفان»،چه در بعد پدیدارشناختی عرفان و تصوف و چه در«عرفان عملی»به خود مشغول‌ ساخت و ذهن و زبان‌ها را معطوف به خود کرد،این بود که«عرفان با اسلام»چه نسبتی دارد؟ نسبت تباین،تساوی،عام و خاص مطلق یا من وجه،کدامیک؟آیا اسلام عرفان مستقل و اصیل در ساحت نظری و عملی دارد و درهرحال نسبت«این همانی»بین عرفان و اسلام برقرار است یا نسبت«این نه آنی»و یا نه این و نه آن؟پاسخ به چنین پرسش‌ها و طرح و تحلیل نظریه‌های‌ مختلف در زمینهء یاد شده دشوار است و ما با تکیه بر شواهد تاریخی از یک طرف و بازگشت به‌ منبع غنی و زلال قرآن و سنت قطعی از طرف دیگر که شامل آیات،احادیث،ادعیه و سیره‌ عملی معصومان علیهم السلام است،پس از گزارش نظریه‌های مختلف و متهافت به نقد نظریهء تفکیک و تباین عرفان و اسلام پرداختیم. واژگان کلیدی: عرفان،اسلام،تصوف،سیر و سلوک،قرآن،تفکیک و تباین.
آدرس اینترنتی