انسان قرآنی
42 بازدید
محل نشر: قبسات » تابستان 1386 - شماره 44 (24 صفحه - از 5 تا 28)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان قرآنی از حیث معرفت‌شناختی و وجودشناختی انسانی است که وجود و ماهیتش را در آیینهء زلال وحی جست‌وجو کرده و آغاز و انجام خویشتن را در«من‌ الله»و«الی الله»با هدف«لقاء الله»مشاهده می‌کند به این معنا که انسان قرآنی دارای‌ فطرت الاهی و سرشت توحیدی و ذات ملکوتی است لذا در منطق وحی انسان حی‌ متاله است و استکمال جوهری اشتدادی در تکوین و تشریع دارد و آفاق و انفس را به‌ نحو واحدا ذو مراتب در خود متجلی می‌سازد زیرا خلیفه و امانتدار خدا و حامل اسماء جمال و جلال متعالی است در نتیجه مراقبت دائمی در پرتو شریعت محمدی صلی الله علیه و اله و سلم یا خویشتن بانی مستمر معقول و مشروع داشته تا به خلق الاهی و اوصاف قرآنی متخلق و موصوف گردد. آری انسان قرآنی،انسانی عقل‌مدار و خردگرا،خودآگاه خودساخته،صاحب‌ حیاة طبیهء جاودانه،عبودیت‌پیشه،دارای علم صائب،عمل صالح و متعادل و متوازن‌ در همه ساحت‌های فردی،خانوادگی و اجتماعی است. مقالهء حاضر بر آن است ضمن تبیین هویت و شناسنامهء وجودی انسان در قرآن، مؤلفه‌های محوری و مختصات حقیقی انسان قرآنی را با استمداد از آیات و احادیث‌ تشریح نماید و افق ویژه‌ای را در حوزه انسان‌شناسی و کمال‌گرایی و ساحت اخلاق‌ و تربیت فراروی آدمیان قرار دهد و انسان آگاه و مسئول منزلت واقعی و موقعیت‌ راهبردی خویش را در نظام احسن خلقت درک و دریافت نماید و در محضر و مکتب‌ قرآن،نورانی گردد. واژگان کلیدی: انسان،قرآن،عبودیت،عقلانیت،حی متأله.
آدرس اینترنتی