فقر وجودی انسان در قرآن با رویکردی فلسفی- عرفانی
43 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » پاییز 1384 - شماره 3 (22 صفحه - از 139 تا 160)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظریه«فقر وجودی»که در حکمت و عرفان به صورت عین ربط و نیاز بودن معلول به علت و ممکن به واجب یا«نمود»بودی ما سوای الهی و ظهور و تجلی«بود مطلق»آشکار شد ریشه در معارف وحیانی و قرآن کریم داشته و متعلق به«قرآن»است که به تدریج حکیمان الهی و عارفان صمدانی به دلایل آن پی برده‌اند.مقاله‌ای که پیش روی اصحاب حکمت و ارباب معرفت نهاده شد در صدد تبیین نظریه یاد شده در افق وحی و با رهیافتی حکمی-عرفانی است و ثمرات سلوکی فقر شناسی و فقر باوری در استکمال انسان را فرا روی مشتاقان کوی کمال و صراط سعادت قرار می‌دهد.امید است این نوشتار گامی به سوی حکمت قرآنی و اعتلای فهم خطاب محمدی(ص)قرار گیرد. واژگان کلیدی: فقر وجودی، انسان، وحی، سلوک، کمال، فناء، وصال، خدا.
آدرس اینترنتی