درد و درمان (ضرورت آسیب شناسی حماسه عاشورا)
42 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » زمستان 1385 - شماره 41 (18 صفحه - از 17 تا 34)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی