رنگ عشق
36 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » بهمن 1384 - شماره 50 (10 صفحه - از 45 تا 54)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«عشق» مبدأ تجلیات الهی و سرچشمه جاری و ساری «هستی» است که در تکوین و تشریع ظهور یافته و خداوند حدوث و بقای عالم و آدم را بر آن بنیان نهاده است و عشق در انسان، به رنگ عاشق و محدود به حد وجودی و سعه هستی اوست، زیرا چگونگی و نوع رنگ عشق بستگی به درون و ملکات وجودی عاشق دارد و اگر عشق تقسیم‌پذیر به عشق رحمانی و شیطانی، آسمانی و زمینی، حقیقی و مجازی یا ملکوتی و ملکی است برگرفته از ذات و درون عاشق است. از این رو انسان برای دست‌یابی به رنگ و بوی عشق باید به ظرفیت وجودی و درون خویش بنگرد. مقاله حاضر در صدد تبیین این معنا و مبنا از «عشق» است و آن را در سه زمینه: رنگ و بوی عشق از منظر عاشق، رنگ و بوی عشق با نظر به معشوق و رنگ و بوی عشق از ره‌گذر وحدت عشق و عاشق و معشوق، با توجه به آیات و روایات و نیز ره‌یافت‌های فلسفی ـ عرفانی، بررسی نموده است.
آدرس اینترنتی