دیدار دوم
49 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » مهر 1383 - شماره 34 (17 صفحه - از 52 تا 68)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله بر آن است که اتصال انسان عالم ذر (قبل از دنیا) و «انسان در دنیا» را بررسی کند تا نسبت آن را با «انسان پس از دنیا» از حیث امکان «دیدار با خدا» (لقاء الله) مورد سنجش و مطالعه قرار دهد و پس از طرح و اثبات نقلی و عقلی «دیدار با خدا در عالم الست و ذر یا دیدار اول» به فاصله‌ای که بین انسان با خدای سبحان در همین مقوله قرار گرفته بپردازد و عوامل و حجاب «دیدار در دنیا یا دیدار دوم» از هبوط انسان به عالم طبیعت و نسیان و غفلت از خویشتن و جهل به حقایق و استعدادهای وجودی‌اش بپردازد و از منظر هدف بعثتها و رسالتها و نظریه فطرت و آنگاه عوامل دیدار دوم یا لقای رب در دنیا و چگونگی حجاب‌ستیزی تا حجاب‌زدایی از این دیدار سخن به میان آورد و رابطه، سنخیت و پیوستگی تام و تمام دیدارهای پیشین، پسین و واپسین یا دیروز، امرزو و فردا را مورد ارزیابی قرار دهد و در فرجام نوشتار به این نتیجه برسد که انسان در اثر خویشتن‌شناسی، خودسازی و تهذیب و طهارت نفس، ریاضتهای شرعیه، ایمان و عمل صالح، ولایت مداری و حرکت جوهری اشتدادی و اشتیاقی سیر از خود تا خدا داشته و از مقام سلوک باطنی وحیانی به شهود یا «دیدار دوم» در همین عالم دنیا که دیدار با جمال و جلال الهی است نائل گردد. پس: 1. لقاء رب یا دیدار دوم امکان‌پذیر است 2. بعثتها و رسالتها از رهگذر بیدار کردن فطرت و قرار دادن شریعت کمال‌بخش و سعادت‌آفرین تحقق یافته‌اند 3. بنیاد و اساس «دیدار دوم» خود انسان است که باید در اثر معرفت، محاسبت و مراقبت نفس و طریقت بر پایه شریعت با همه لایه‌های ظاهری و باطنی‌اش تا کوی ولایت قدم نهد و به خانه دیدار الهی و بهشت لقای بار یابد.
آدرس اینترنتی