وحی پیامبرانه
43 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » خرداد 1383 - شماره 30 (18 صفحه - از 3 تا 20)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«وحی» جوهره معرفت دینی و رکن آموزه‌های اسلامی است که شناخت ماهیت، حقیقت، قلمرو و گستره آن امری ضروری از حیث کلامی، تفسیری، فلسفی و حتی عرفانی است و افق بینش و آفاق گرایشهای‌دینی را نزد دینداران افزون می‌نماید. اگر چه پیشرفت علوم جدید و تأملات و تعاملات معرفتی، «فهم‌حقیقت وحی» را آسانتر و کاملتر کرده و تجربه‌های عرفانی و مواجهه باطنی و درونی با خداوند و جهان غیب و غیب جهان، هم‌افق با مقوله وحی الهی بر پیامبران خویش است ولی وحی مقوله‌ای مستقل،ویژه انبیا، تجربه‌ناپذیر و غیرقابل بسط است که اساسا به لحاظ مبادی و نتایج با تجربه‌های بشری صرف (هر چند عرفانی) فرقهای فاحشی دارد؛ چه این که گیرنده وحی و نفس وحی معصومند و پیام‌آوران‌وحی در سه ساحت دریافت، نگهداری و ابلاغ وحی به مردم دارای عصمت هستند، پس قیاس تجربه‌های باطنی و درونی با وحی پیامبران الهی قیاس مع الفارق است به همین جهت، عنوان مقاله را «وحی‌پیامبرانه» نامگذاری کرده‌ایم تا اختصاصی بودن وحی به پیامبران، رابطه ویژه پیامبران با خدا و فرشته وحی در دریافت پیام هدایت و سعادت انسانها را معلوم سازیم. البته این به معنای آن نیست که وحی تفسیرپذیر و قابل شناسایی نمی‌باشد و راه فهم به حقیقت وحی بسته است، بلکه به معنای قرار گرفتن وحی پیامبران در افق و مرتبه‌ای بالاتر و والاتر از تجربه‌های عرفانی و دینی و کشف و شهود است.
آدرس اینترنتی