همگرایی عقل و عشق در نهضت حسینی
35 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » فروردین 1382 - شماره 16 (18 صفحه - از 63 تا 80)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قیام کربلا، قیامی جامع الابعاد و جاودانه است که به دلیل لایه‌ها و جنبه‌های فراگیر و متکثرش تفسیرهای مختلف می‌پذیرد و می‌توان با رویکردهای کلامی، فلسفی، عرفانی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به آن نگریست. بدیهی است در طول تاریخ علی‌رغم رویکردها و منظرهای مختلف پردازش و تحلیل حادثه عاشورا، انحرافها و تحریفها، افراط و تفریطها و خبط و خطا نیز در تحلیل قیام عاشورا شده است که از جمله آن، افراط و تفریطهای مربوط به تحلیل عقلانی محض یا عاشقانه و عارفانه صرف آن حادثه عظیم است و هر دو به نوبه خود پیامدهای فکری و اجتماعی منفی و آفات و آسیبهایی دارد. این مقاله بر اساس پیش گفته یادشده بر آن است تا شبهه تضاد عقل و عشق در فهم شناخت، ارزیابی و تحلیل قیام حسین را نفی و تعاضد و همگرایی عقل و عشق را در نهضت حسین نشان دهد.
آدرس اینترنتی