عرفان در افق اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری (ره)
38 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1382 و بهار 1383 شماره 30 و 31 (22 صفحه - از 271 ت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله بر آن شده‌ایم تا «عرفان» را از دیدگاه استاد شهید مطهری بررسی کرده، به تبیین نگرش‌ها وگرایش‌های عرفانی او بپردازیم؛ چه این‌که استاد، عرفان را از نوع شناخت شهودی و مبتنی بر سیر و سلوک عملی‌ دانسته تا انسان عارف سالک، از مرحله «فهمیدن» به منزل «رسیدن و دیدن» تکامل یافته، به مقام توحید درمراتب گوناگون نائل شود که عرفان را با توحید ناب و انسان کامل نسبتی تام و تمام خواهد بود و در این جهت برخی‌ازاصول عرفانی از وحدت شخصی وجود، سلوک و شهود، ریاضت و عشق و محبت بررسی شده و استاد، مقوله«وحدت وجود» را در مقام تصور و تصدیق از نوع سهل و ممتنع دانسته، معتقد است: بسیار اندکند کسانی که به‌حقیقت معنا و ماهیت آن‌ می‌پردازند.به اعتقاد استاد، عرفان با تصوف فرق دارد و اولی را مقوله‌ای فرهنگی و دومی را اجتماعی می‌داند و به‌شدت برنظریه اصالت، استقلال و غنای عرفان اسلامی و زایش و رشد و بالندگی عرفان اسلامی از دامن فرهنگ و آموزه‌های‌ قرآنی ـ روایی تأکید دارد و نظریه بیگانه بودن عرفان با آموزه‌های اسلامی یا التقاطی و تلفیقی بودن عرفان اسلامی با عرفان‌های هندویی، مسیحی و... را نقد کرده، نمی‌پذیرد؛ اگر چه تأثیر و تأثر فرهنگ‌های اخلاقی ـ عرفانی را با عرفان‌ اسلامی قبولدارد.و نیز در این مقاله بر آن شدیم تا به تجلیات و نماد و نمونه‌ای از گرایش‌های عرفانی استاد شهید مطهری و تحول‌تکاملی اندیشه، انگیزه و عمل وی از حکمت به عرفان به‌ویژه در اواخر عمر گرانبهایش اشاراتی داشته‌ باشیم.
آدرس اینترنتی