ریاضت در اسلام و قرآن
18 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم س 88