نقد و بررسی مکاتب نو پدید دینی (فرقة شیطان پرستی)
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج س 89