نقد و بررسی مکاتب نو پدید دینی (فرقة شیطان پرستی)
17 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج س 89